Lenka Malátová, rozená Králová (*1967)

Lenka Malátová

Pochází z Brandýsa nad Orlicí, od roku 1987 trvale žije v Brně. Je absolventkou Školského ústavu umělecké výroby v Praze, od roku 1986 pracovala v Okresním průmyslovém podniku Kutná Hora jako krajkářka v ateliéru výtvarnice Otýlie Borské, kde realizovala její i svoje návrhy.

O rok později nastoupila místo učitelky ručně paličkované krajky na elokované pracoviště Školského ústavu umělecké výroby v Brně.

Od roku 1998 se stala pedagogickým pracovníkem Střediska volného času Lužánky, kde měla možnost pokračovat ve výuce ručně paličkované krajky v kurzech pro děti i dospělé.

Tato léta byla velice tvůrčí a přínosná. Během několika let rozšířila sedm kurzů na jedenáct včetně jednoho kurzu externího na Vesně. Rozběhla krajkářský ateliér, kde se krajkářky učí postupu od samostatného navrhování, technického kreslení až po realizaci krajky. Zpracovala metodickou řadu pro základy paličkování a vydala čtyři úspěšné díly knih Paličkování, určené krajkářkám,
jako návod k nahlédnutí „pod pokličku“ krajkářského řemesla.

Ona i její žákyně se úspěšně zúčastňují krajkářských soutěží doma i v zahraničí. Každoročně se prezentuje na mezinárodních setkáních krajkářek ve Vamberku, pořádá výstavy, publikuje v časopisech, navrhuje vzory a samostatně tvoří.

Od září roku 2007 se osamostatnila a své kurzy vede v pronajatých prostorách CVČ Lužánky a ŽVS Vesna na Údolní ulici. Celoroční kurzy paličkování rozšířila o sobotní kurzy technicky a výtvarně zaměřené a svou výuku rozšířila o kurzy malování na hedvábí.


„Stojíme na prahu 21. století a záleží jenom na nás, co po sobě zanecháme svým potomkům, svému národu, celému světu. Vsaďme na kvalitu, cestu nejtěžší, nejdražší, ale pevnou, trvalou a po letech uznávanou.“